Nyheter

 • 26 nya förslag för att ökad tillväxt i kommunen

  I samband med kommunfullmäktige nästa vecka lämnar vi in en stor motion som innehåller 26 nya förslag för ökad tillväxt och fler jobb i kommunen. Genom samtal och möten med lokala och regionala företrädare framkommer det en oro att kommunen riskerar att bli omsprungna i kampen om de nya gröna jobben som växer fram inom svensk tillverkningsindustri. Det efterfrågas också mer verkstad och mindre prat. För att säkerställa att kommunen gör sin del av arbetet tar därför vi initiativ för att långsiktigt och strategiskt säkerställa vilka förutsättningar näringslivet kan vänta sig i vår kommun.

  • Vi måste både gasa och bromsa när det är tuffa ekonomiska tider. Med fler jobb och fler Karlskronabor ökar intäkterna till kommunen och det är endast så vi kan garantera en bra välfärd för framtiden, avslutar Sandra Bizzozero (S).
  Läs motionen i sin helhet nedan.
 • Rösta för vår gemensamma säkerhet i EU-valet.

  I en tid av närliggande krig och ökad osäkerhet är sammanhållningen inom Europa avgörande för vår gemensamma styrka och trygghet. Vi måste fortsätta att stödja Ukraina och minska beroendet av rysk energi. Det är av yttersta vikt att bekämpa desinformation och brottslighet för att säkra vår framtid i Europa. Ensam är inte stark.Läs Sandras insändare nedan:
 • Rösta för ett mer jämställt Europa.

  Världen förändras, och det står klart att jämställdhet inte bara är en moralisk fråga utan också en förutsättning för ett tryggare och mer hållbart samhälle. Sandra Bizzozero lyfter fram vikten av ett EU som aktivt arbetar för att förbättra kvinnors situation – genom att bekämpa våld, säkerställa reproduktiva rättigheter och främja ekonomisk självständighet. Hon framhåller hur ett starkare engagemang från EU kan bidra till en säkrare och mer jämställd framtid för alla medborgare, oavsett kön.
 • Vi behöver ett Europa som tar ansvar för klimatet.

  I takt med att osäkerheten i världen ökar, växer behovet för Europas nationer att enas och stärka sammanhållningen. Inför hot som klimatförändringarna kan inget land agera ensamt; det krävs gemensamma insatser på europeisk nivå. Sveriges roll inom EU är avgörande, inte minst när det gäller att driva igenom klimatmål och att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Läs Sandra Bizzozeros krönika nedan.
 • Varför lämnar utbildningsaktörer vår kommun?

  Nyheten att Hermods flyttar sin trädgårdsmästarutbildning från Bubbetorps gård till Ronneby verkar tyvärr vara början på en oroande trend. Tidigare i aprill avslöjande även Hyper Island att de kommer att flytta sin verksamhet till Karlshamn, efter nästan tre decennier i Karlskrona. Dessa beslut väcker viktiga frågor om vår kommuns förmåga att behålla och attrahera utbildningsinstitutioner, som i sin tur har stor betydelse för lokal utveckling och tillväxt. I ljuset av dessa händelser är det dags för en översyn av våra strategier för att säkerställa att även Karlskrona fortsätter att vara en attraktiv plats för både lärande och levnad.Idag har vi haft kommunfullmäktige där vårt oppositionsråd, Sandra Bizzozero, hade skickat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Emma Swahn Nilsson med anledning av att två viktiga utbildningsaktörer har valt att lämna Karlskrona, som finns att läsa nedan:
 • Träffa vår EU-Kandidat!

  På Måndag 15 april har du möjlighet att träffa vår EU-kandidat i Blekinge!
 • Utan dialog hotas demokratin!

  Efter en turbulent dag av beslut och diskussioner står Kunskapsnämnden nu inför en avgörande förändring för skolorna i Lyckebyområdet. Den heta debatten har kretsat kring bristen på dialog och transparens i beslutsprocessen, vilket har skapat oro bland föräldrar och kritik från oss. Trots detta har styret pressat igenom beslutet utan att inkludera viktiga röster, vilket kastar skuggor över demokratin och beslutsfattandet.Oppositionsrådet Håkan Eriksson summerar:
 • Kampanjstart!

 • Karlskrona måste värna Ukrainas frihet

  Barnen är Ukrainas framtid. Dess kvinnor är den grund deras samhället vilar på när barnens pappor ryckts bort av kriget. Oppositionsråd Håkan Eriksson tryckte hårt på vikten av vänortsarbetet med Chortkiv i Ukraina kompletteras med ett samarbete med någon skola för att stötta barnen i landet. Han belyste även det enorma arbete som görs av Ukrainas kvinnor för att håll samhället på fötter genom kriget.
 • Insändare 2024-02-16: SD och högern tömmer våra sparkonton

  Ett öppet och demokratiskt ledarskap ger en tryggare välfärd.
 • Ytterligare besparingar hotar Karlskronas välfärd

  Styret drar åt svångremmen ytterligare. Vi Socialdemokrater vet dock att det är genom att arbeta smart och långsiktigt vi säkrar att komuninnevånarna får en bra välfärd och god komunal service – inte genom panikbesparingar. Besparingar som kommer i ett sent skede och dessutom är mycket svåra att förutse konsekvenserna av.
 • Vi sätter skolan, jobben och fritiden först!

  Idag lämnade Socialdemokraterna i Karlskrona in sitt förslag till budget för 2024. Förslaget innehåller flera sin budget inför 2024.
 • Mer pengar till Karlskronas föreningsliv!

  Idag presenterade Socialdemokraterna i Karlskrona sin tredje budgetsatsning inför 2024.– Vi anser inte att föreningslivet ska ta smällen för den ekonomiska krisen. Därför lägger vi 2 miljoner kronor extra i stöd till föreningslivet, säger Sandra Bizzozero.
 • Inför en feriejobbsgaranti för alla ungdomar!

  Idag presenterade Socialdemokraterna i Karlskrona sin andra budgetsatsning inför 2024.– Ingen ungdom ska börja sitt vuxna liv med arbetslöshet. Ett sommarjobb ökar möjligheterna till ett jobb i framtiden. Karlskrona har allt att vinna på att vi hjälper unga att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Sandra Bizzozero.
 • INFÖR FRI SKOLFRUKOST PÅ KOMMUNENS HÖGSTADIESKOLOR!

  Idag presenterade vi vår första budgetsatsning inför 2024.– Frukost i skolan är viktigare nu än någonsin. Vi vet att allt fler familjer har det riktigt tufft ekonomiskt och för oss socialdemokrater är det självklart att barnen inte ska betala priset för krisen, säger Sandra Bizzozero (S)
 • SD OCH HÖGERN VILL INTE UTREDA VÅRA FRÅGOR OM VATTENBORGEN!

  Under kommunstyrelsens sammanträde idag hanterades frågan om den omtalade Vattenborgen. Vi i oppositionen är fortfarande kritiska till att man inte vill se en extern oberoende granskning av hela affären. Jag kan inte minnas när jag sist fick såhär mycket synpunkter och åsikter från kommuninvånarna i något ärende. Det här är utan tvekan ett förslag som har väckt starka känslor bland invånarna i vår kommun.
 • SD-Regeringens budget gör Karlskrona fattigare.

  Det här är en budget som gör Sverige fattigare. Vårt land står inför stora utmaningar – en lågkonjunktur, kostnadskris för välfärden och för hushållen och ett eskalerande gängvåld.
 • Oppositionen i Karlskrona begär en extern granskning av förhyrningen av Vattenborgen

  Med anledning av det som framkommit i medias rapportering gällande förhyrning av Vattenborgen begär vi, tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet, att det omedelbart tillsätts en oberoende extern utredning kring hanteringen av hyresavtalet för Vattenborgen. Vi fick läsa om avtalet i tidningen och ställer oss frågande till stora delar av hanteringen kring ärendet.
 • Sandra Bizzozero är vald till S-kvinnors förbundsstyrelse

  Under S-kvinnors kongress i Norrköping i helgen valdes Blekinges Sandra Bizzozero till ledamot i förbundsstyrelsen. S-kvinnor är Sveriges största politiska kvinnoförbund och en sidoorganisation till Socialdemokraterna. Förbundet arbetar för ett mer jämställt och jämlikt samhälle och organiserar tusentals medlemmar i hela landet. Sandra var valberedningens förslag till ledamot i styrelsen och under lördagen valdes hon enhälligt av de 100 ombud som var på plats på kongressen.
 • 4000 lyssnade Magdalena Anderssons Sommartal

  4000 lyssnade till Magdalena Anderssons sommartal på IF Metalls familjedag i Olofström.
 • Karlskrona Pride 2023

  PRIDE!
 • Karlskrona Pride 12 augusti

  I dessa tider när det blir mer och mer accepterat med hat och diskriminering, hoppas vi i Karlskrona Arbetarekommun att vi skall få ihop ett stort deltagande till Karlskrona Pride:s parad 12 augusti kl. 14:00 (OBS! detta är för nuvarande arrangörens preliminära tid. Inget är spikat ännu)
 • Besök oss på Skärgårdsfesten 4 & 5 augusti

  Vi kommer som vanligt att finnas på Skärgårdsfesten i Karlskrona.
 • Sommarfest med medlemsmöte 26 juni.

  Den 26 juni träffades ett 50-tal glada sossar på Bubbetorpsgård för medlemsmöte och sommaravslutning.
 • Lövmarknaden 2023

  Även i år fanns Socialdemokraterna representerade på Lövmarknaden.
 • Håkan Eriksson: Låt inte barnen betala priset för krisen!

  Här kan du läsa Håkan Erikssons tal som framfördes i Hoglands park under 1:a maj-firandet.
 • Motion för att säkra regnbågsflaggan i Karlskrona.

  Vårt Karlskrona hissar regnbågsflaggan!
 • SD och Högern säger nej till ytterligare satsningar på Marintekniskt centrum.

  En större satsning på Marintekniskt centrum kan bidra till tusentals nya jobb i Karlskrona. Vi behöver lägga i ännu en växel för att säkra framtidens jobb genom den gröna omställningen.
 • Vi vill skjuta fram höjningen av VA-taxan i Karlskrona

  Vi vill skjuta fram taxehöjningen på vatten och avlopp
 • Vårt budgetförslag för Karlskrona 2023.

  En budget för välfärd, jobb och Karlskronas föreningsliv.