NYHET

SD-Regeringens budget gör Karlskrona fattigare.

Det här är en budget som gör Sverige fattigare. Vårt land står inför stora utmaningar – en lågkonjunktur, kostnadskris för välfärden och för hushållen och ett eskalerande gängvåld.

Exempelbild

Den budget som SD-regeringen har presenterat speglar inte det allvar som situationen kräver. De har valt att vara passiva genom den här krisen. De har prioriterat höginkomsttagarna framför vanligt folk och välfärden. Nu står vi inför en välfärdskris som kommer att leda till besparingar i sjukvården, skolan och äldreomsorgen. Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda. Vi kommer att sätta vanligt folk och välfärden främst under den här krisen. Vi vet att Sverige, Blekinge och Karlskrona kan mycket bättre än så.
Vi har inte råd med en regering som inte tar välfärdskrisen, hushållens ekonomi och gängvåldet på allvar. Vi behöver ett handlingskraftigt ledarskap genom krisen – som vågar säga som det är och som orkar göra det som krävs.