Revisorer

Våra revisorer kontrollerar att styrelsen sköter Arbetarekommunens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner.

 

Revisorerna för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är tre stycken och ersättarna tre. Revisorerna väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2024 består revisionen av följande personer:

Ordinarie
Birger Wernersson (Sammankallande)
Madeleine Karlsson
Andreas Lindqvist

Ersättare
Ann-Marie Kimenius
Ingrid Augustinsson Swennergren