Stadgar

Socialdemokraterna i Karlskrona använder sig av partiets stadgar men har gjort lokala tillägg. När man gör lokala tillägg så är det alltid förbättringar som görs, aldrig försämringar. De lokala tilläggen antogs 2017.

De lokala stadgarna är under uppdatering då Socialdemokraterna centralt antog nya stadgar 2021