Externa Valberedningen

Den externa valberedningen väljs för en tid om fyra år. Antalet ledamöter är fem stycken, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande. Dessutom har fullmäktigegruppen, arbetarekommunens styrelse och fackliga utskottet vars en representant. Samtliga har personliga ersättare. Externa valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2023 består externa valberedningen av följande ledamöter och representanter:


Ordförande
Camilla Persson

Vice ordförande
Anna Strömqvist Vollan

Ledamöter
Jimmy Pettersson
Tommy Brolin
Helene Gustafsson (Representant för Fullmäktigegruppen)
Eva Öman (Representant för Arbetarekommunen)
Oscar Dyberg (Representant för Fackliga utskottet)

Personliga ersättare
Mats Ekberg – Ersättare för
Pia Hansson – Ersättare för
Anita Håkansson – Ersättare för
Mats Fagerlund – Ersättare för
Peter Johansson – Ersättare för Helene Gustafsson
Roland Andreasson – Ersättare för Eva Öman
Robert Modig – Ersättare för Oscar Dyberg

Adjungerade
Karin Daleke (ombudsmannen)