Interna Valberedningen

Den interna valberedningen väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är 7 stycken, varav en är ordförande. Interna valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2024 består interna valberedningen av följande ledamöter:


Ordförande
Inger Persson

Ledamöter
Anders Björkander
Ilham Alnajjar
Stefan Andersson
Susanne Johansson
Billy Peltonen
Ken Thörngren

Adjungerade
Ombudsman Karin Daleke