Karlskronas S-föreningar

Exempelbild

I en S-förening (eller sidoorganisation) kan du som medlem utöva ditt engagemang. Här träffas ni som bor i samma område, arbetar inom samma yrke eller som delar intresse varandra och bidrar till Karlskronas utveckling. Kanske vill just du starta en S-förening i ditt bostadsområde, inom ditt yrke eller intresse? Kontakta oss idag!

I Karlskrona har vi sju geografiska föreningar som arbetar med lokala frågor som finns i kommundelen. S-föreningar organiserar också utåtriktade aktiviteter och för samtal med invånarna.

Utöver de geografiska föreningarna finns två kvinnoklubbar för kvinnor som vill vara aktiva tillsammans med andra kvinnor, If-Metalls S-förening, Kommunals S-förening och Handels S-förening, för de som vill vara aktiva utifrån sitt fackliga intresse, Avanti för progressiva socialdemokrater, en SSU-klubb för unga sossar och HBTQ+Socialdemokrater Blekinge för de som vill engarera sig i HBTQ-frågor.

Publicerad