NYHET

Ytterligare besparingar hotar Karlskronas välfärd

Styret drar åt svångremmen ytterligare. Vi Socialdemokrater vet dock att det är genom att arbeta smart och långsiktigt vi säkrar att komuninnevånarna får en bra välfärd och god komunal service – inte genom panikbesparingar. Besparingar som kommer i ett sent skede och dessutom är mycket svåra att förutse konsekvenserna av.

Exempelbild

På kommunstyrelsen idag fick vi ta del av kommunens preliminära bokslutsrapport.
Det är uppenbart att kommunen snabbt gått från att stänga böckerna med bra resultat till ett betydligt tuffare läge. Vi hade också att ta ställning till kommande effektiviseringar. Det är olyckligt att detta arbete inte påbörjats tidigare eftersom samtliga nämnder redan har beslutat om sina budgetar för året. Det innebär att alla nämnder nu måste göra det jobbet igen, med nya förutsättningar och mindre pengar.

Vi vet fortfarande inte vad dessa besparingar och effektiviseringar kommer att innebära för våra verksamheter. Därför tyckte vi det var viktigt att ta fram en risk och konsekvensanalys som beskriver hur dessa effektiviseringar påverkar ekonomi och verksamhet för respektive nämnd och bolag.

Det är min fasta övertygelse att vi behöver ha en långsiktig plan för hela kommunen med fokus på att nå en ekonomi i balans. Detta går att göra om vi hittar smartare sätt att jobba på och ökar samordningen i hela organisationen.
Utan att välfärden, eleverna och våra brukare får betala priset för krisen. Vi har alla ett ansvar att kunna leverera en bra välfärd och service av god kvalité även imorgon. Vi la därför flera förslag på vad vi tycker vi bör se över - istället för panikbesparingar i välfärden.

Vi tycker exempelvis att det är orimligt att kostnaderna för den politiska organisationen ökar kraftigt samtidigt som det sker besparingar på verksamheterna. För oss är det självklart att även den politiska organisationen har ett ansvar att minska kostnadsutvecklingen i kommunen.
Detta fick vi faktiskt gehör för idag på kommunstyrelsen och samtliga partier ställde sig bakom det yrkande som vi föreslog.

Avslutningsvis så fördelade vi ut pengar ur Landsbygd- och skärgårdsmiljonerna. Jag är glad och stolt över att vi i socialdemokraterna dubblerade stödet under förra mandatperioden och att vår satsning har fått vara intakt. Det är pengar som betyder så mycket för föreningar och organisationer och har stor betydelse för landsbygden och skärgårdens attraktivitet och utveckling.

Ha en fortsatt fin dag!
Sandra