NYHET

Vi vill skjuta fram höjningen av VA-taxan i Karlskrona

Vi vill skjuta fram taxehöjningen på vatten och avlopp

Exempelbild

Under förra veckans möte med kommunstyrelsen fanns ett förslag om att höja taxorna för vatten och avlopp med 10%. Detta behöver göras för att det finns ett krav om att denna verksamhet ska vara självförsörjande. Priserna har ökat så pass mycket att man egentligen hade behövt höja taxorna med 30%. Självklart är det därför bättre för alla hushåll och företag om det ”bara” blir 10%.

Vi Socialdemokrater yrkade dock på att de nya priserna skulle börja gälla först i juni månad eftersom alla hushåll och familjer har det extra tufft nu under vintermånaderna när elen är så dyr. Om vi istället väntar med att höja taxorna till juni så har hushållen klarat av de allra kallaste månaderna och regeringen kanske har hunnit få fram ett stödpaket med ekonomiska lättnader för elräkningar.

Detta valde dock SD och högern att rösta nej till. Så istället för att få ökade kostnader i sommar så valde de att låta Karlskronaborna betala för höjningen redan nu i vintern. Detta är för oss oförståeligt, säger Håkan Eriksson – Oppositionsråd (S)

Vi kommer dock att fortsätta att driva vår linje om att skjuta fram höjningen på kommunfullmäktige.