NYHET

Varför lämnar utbildningsaktörer vår kommun?

Nyheten att Hermods flyttar sin trädgårdsmästarutbildning från Bubbetorps gård till Ronneby verkar tyvärr vara början på en oroande trend. Tidigare i aprill avslöjande även Hyper Island att de kommer att flytta sin verksamhet till Karlshamn, efter nästan tre decennier i Karlskrona. Dessa beslut väcker viktiga frågor om vår kommuns förmåga att behålla och attrahera utbildningsinstitutioner, som i sin tur har stor betydelse för lokal utveckling och tillväxt. I ljuset av dessa händelser är det dags för en översyn av våra strategier för att säkerställa att även Karlskrona fortsätter att vara en attraktiv plats för både lärande och levnad.

Idag har vi haft kommunfullmäktige där vårt oppositionsråd, Sandra Bizzozero, hade skickat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Emma Swahn Nilsson med anledning av att två viktiga utbildningsaktörer har valt att lämna Karlskrona, som finns att läsa nedan:

Exempelbild

Interpellation till Kommunstyrelsen ordförande Emma Swahn Nilsson.

Nyligen fick vi veta att Hermods hade bestämt sig för att flytta sin populära trädgårdsmästarutbildning till Ronneby. Detta är en direkt effekt av att framtiden för verksamheten på Bubbetorps gård är osäker. Trädgårdsmästarutbildningen har under åren haft ett mycket bra samarbete tillsammans med arbetsmarknadscentret på Bubbetorps gård. Att en stor och viktig utbildningaktör som Hermods inte ser en möjlig framtid i vår kommun tycker vi är väldigt tråkigt och hade önskat att dessa varningssignaler togs på ett större allvar i ett tidigare skede.

Nu står det klart att även Hyper Island väljer att lämna vår kommun för att istället etablera sig i Karlshamn. Hyper Island har bedrivit verksamhet på Stumholmen under nästan 30 år och vi har inte fått några signaler om att en flytt varit aktuell. Därför blev vi minst sagt förvånade när vi fick höra att skolan nu väljer att flytta sin verksamhet till Karlshamn istället.

Blekinge är ett litet län och vi behöver hjälpas åt för att locka fler invånare till vårt län. Men vi undrar vad det är som gör att man inte känner att man kan växa och utvecklas i Karlskrona. Det bästa för länet vore såklart om vi istället fick in nya aktörer och verksamheter istället för att konkurrera med varandra.

Med anledning av att två utbildningssaktörer nu har valt att lämna vår kommun har jag följande frågor till dig som Kommunstyrelsens ordförande:

1. Vad har ni gjort för att förhindra att dessa utbildningssamordnare flyttar från vår kommun?

2. Vad tänker ni göra för att motverka denna negativa trend?

3. Hur arbetar ni för att locka nya utbildningsaktörer till vår kommun?

Sandra Bizzozero

Oppositionsråd