NYHET

Träffa vår EU-Kandidat!

På Måndag 15 april har du möjlighet att träffa vår EU-kandidat i Blekinge!

Exempelbild

Sandra Bizzozero, Vår kandidat till Europa-parlamentet, kommer och pratar EU-val.med oss på vår4t medlemsmöte.

I tider av kris och osäkerhet krävs ökad sammanhållning i Europa, för Sverige och svenska folkets bästa. Rösta den 9 juni 2024 för fler socialdemokrater som står upp för Sverige och svenska folkets intressen i EU.

Därför är årets val viktigare än på länge – ett val som handlar om sammanhållning eller splittring i Europa.

Därför söker vi ditt mandat att driva på för ett EU som:

Tar kampen för vår gemensamma säkerhet.

En trygg omvärld leder till ett tryggare Sverige. Säkerhet kan aldrig skapas med rädsla eller hot. Gemensam säkerhet måste bygga på samarbete mellan länder och människor och genom utbyte av idéer och erfarenheter. Vi blir alltid starkare om vi står enade tillsammans.

Tar ansvar för klimatet och energin.

EU måste ha en miljö och klimatpolitik som fungerar för vanligt folk. Genom ökat samarbete inom EU kan vi hantera problem som inte kan lösas på egen hand. Genom en rättvis grön omställning kan vi rädda klimatet och samtidigt skapa morgondagens jobb.

Tar krafttag för ökad jämställdhet.

Ett jämställt Europa gynnar alla. EU behöver ta ett större ansvar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, säkerställa rätten till abort inom hela unionen och se till så att fler kvinnor får jobb och egen försörjning. Handel med kvinnor och flickors kroppar måste stoppas, därför vill vi att fler länder ska ha en sexköpslagstiftning likt den vi har i Sverige.

Anmäl dig via nedan länk senast 12:00, 15:te april (för att vi ska kunna räkna hur många som vill ha fika)

Medlemsmöte 15 april | Socialdemokraternas webbplatser Länk till annan webbplats.