NYHET

Vi behöver ett Europa som tar ansvar för klimatet.

I takt med att osäkerheten i världen ökar, växer behovet för Europas nationer att enas och stärka sammanhållningen. Inför hot som klimatförändringarna kan inget land agera ensamt; det krävs gemensamma insatser på europeisk nivå. Sveriges roll inom EU är avgörande, inte minst när det gäller att driva igenom klimatmål och att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Läs Sandra Bizzozeros krönika nedan.

Exempelbild

I en allt mer osäker omvärld behöver Europas länder stå starka tillsammans och öka sammanhållningen. Jag vill se ett Europa håller ihop, inte ett Europa som splittras. Det är endast så vi kan möta framtidens utmaningar. Klimatfrågan är ett av de allra tydligaste exemplen på frågor som inte går att lösa inom den egna nationen. Vi är alla beroende av varandra och inget land kommer undan ansvaret.

Vi behöver därför representanter i EU som kommer fortsätta att se till så att EU är tydliga och driver på för att få ner klimatutsläppen och värna miljön. Vi kan inte fortsätta att skjuta fram problemen och låta våra barn och barnbarn betala skulden för våra synder. Det är inte ansvarsfullt och det är inte ett seriöst sätt att hantera vårt samhälles problem på. För mig är det självklart att vi ska kunna lämna över en renare natur, frisk luft och drickbart vatten till nästa generation.

Sverige har, trots att vi i jämförelse är ett litet land, visat vår förmåga att lyckas förhandla fram bra lösningar på de globala problem vi står inför. Ett exempel är EU:s klimatlagstiftning där våra företrädare från Sverige spelade en avgörande roll. Men det räcker inte. Det krävs att vi tillsammans orkar ta fler steg för Europa som verkligen tar klimatkrisen på allvar.

Vi behöver fortsätta att driva på för att EU:s klimatmål till 2040 ska vara i linje med Sveriges ambitiösa mål. Det borde samtliga svenska EU-företrädare göra. Vi måste också se till att få stopp på spridningen av farliga kemikalier som exempelvis PFAS. Vi i Blekinge vet verkligen vilken skada PFAS gör mot oss människor och vår natur. Vi måste dessutom se till så att EU:s jordbrukspolitik reformeras för att säkerställa att vår livsmedelsproduktion sker på ett hållbart sätt. På så sätt bidrar vi också till vår gemensamma krisberedskap. För att lösa överfisket i Östersjön och skydda våra hav och vatten så krävs det ett gediget samarbete. Vi är tillsammans beroende av varandra och har ett gemensamt ansvar för Östersjöns fortsatta existens.

Därför behöver vi ha ett Europa som på allvar tar ansvar för klimatet. Det är endast genom att hålla ihop och förändra på plats som vi kan få till en verklig förändring. Ett Europa som håller ihop och inte står splittrade är nyckel till framtiden.

Sandra Bizzozero

 

För mer information om Socialdemokraternas klimatpolitik:

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.