NYHET

Vårt budgetförslag för Karlskrona 2023.

En budget för välfärd, jobb och Karlskronas föreningsliv.

Exempelbild

Idag presenterar Socialdemokraterna i Karlskrona sitt budgetförslag för Karlskrona kommun 2023. Det är en budget som satsar på skolan, på jobben, på föreningar och fortsatt utveckling med fler bostäder, jobb och satsningar som Expo Karlskrona och Marinteknik- utveckling.

Med ett krig i vårt närområde, höga energi och drivmedelspriser, snabbt ökande inflation och stor osäkerhet i hela världen kommer Karlskrona kommun möta tuffa utmaningar.

– Det är i lägen som de vi nu står inför vi behöver göra flera saker samtidigt. Vi ska satsa på det som är kärnan – välfärden, skolan och personalen. Samtidigt som vi fortsätter utveckla vår kommun genom att satsa på föreningar, bostadsbyggande och projekt som Expo Karlskrona,Säger Sandra Bizzozero, Oppositionsråd (S)

Satsningar på skolan:
Socialdemokraterna tillför i sitt budgetförslag utöver de 25 miljoner kronor som det förra styret fattade beslut om i april 2021 ytterligare 15 miljoner kronor till Kunskapsnämnden för 2023.
För hela mandatperioden satsar (S) 60 miljoner mer än det höger-konservativa styret.

– Vi ska fortsätta att göra en redan bra skola ännu bättre. Vi gör till skillnad mot det höger-konservativa styret en satsning på skolan med mer pengar och konkreta satsningar som skolfrukost och stärkt elevhälsa, säger Håkan Eriksson, Oppositionsråd (S)

Därför vill vi Socialdemokrater:

 • Erbjuda gratis skolfrukost för alla elever i Karlskronas grundskolor
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Öka likvärdigheten i skolan
 • Ge mer resurser till elevhälsan
 • Starta ett IB gymnasium

Satsningar på äldreomsorgen:
Socialdemokraterna satsar för 2023 och de kommande åren i mandatperioden 10 miljoner kronor årligen på äldreomsorgen.

-Vi vill fortsätta att utveckla en bra och kvalitativ äldreomsorg. En tillgänglig och bra äldreomsorg för våra äldre är för oss något av en skyldighet och tecken på respekt för tidigare generationer, säger Håkan Eriksson, (S)

Därför vill vi Socialdemokrater:

 • Införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten
 • Ha aktivitetssamordnare på varje boende
 • Utveckla träffpunkter
 • Utöka dagverksamhet för dementa under 65 år.

Satsningar på Karlskronas föreningsliv:
– Kommunens alla föreningar gör, varje dag, runt om i hela kommunen storartade insatser för att ge såväl barn och ungdomar, som vuxna invånare möjligheter till en bra och utvecklande fritid. Detta gäller idrott- och kultur-föreningar samhälls- och hembygdsföreningar och civilorganisationer som alla utvecklar och gör Karlskrona till en bättre kommun, säger Sandra Bizzozero, Gruppledare (S)

Därför vill vi Socialdemokrater:

 • Öka lokalbidragen med 1 miljon kronor årligen
 • Öka verksamhetsbidragen med 0,8 miljoner kronor årligen

Vill du ta del av hela vårt budgetförslag eller veta mer om hur vi tycker att pengarna borde fördelas i vår kommun?
Välkommen att höra av dig till oss.
karlskrona@socialdemokraterna.se