NYHET

Utan dialog hotas demokratin!

Efter en turbulent dag av beslut och diskussioner står Kunskapsnämnden nu inför en avgörande förändring för skolorna i Lyckebyområdet. Den heta debatten har kretsat kring bristen på dialog och transparens i beslutsprocessen, vilket har skapat oro bland föräldrar och kritik från oss. Trots detta har styret pressat igenom beslutet utan att inkludera viktiga röster, vilket kastar skuggor över demokratin och beslutsfattandet.

Oppositionsrådet Håkan Eriksson summerar:

Exempelbild

Nu är Kunskapsnämnden slut efter en minst sagt intensiv dag.

Den stora frågan idag handlade såklart om förändringarna för skolorna i Lyckebyområdet.

Vi kan se i tidningen att nämndens ordförande Hanna Ekblad (M) pratar om att hon inte vill upprepa en ”skolcirkus” medans vi i oppositionen önskade se en bredare dialog. Vi försökte få styret att skjuta fram beslutet för att få mer fakta på bordet men också för att kunna ha en bättre dialog. Större skolförändringar likt denna måste skötas på ett bättre sätt och i bred dialog både inom oss i politiken, men också med föräldrar, lärare och elever.

Jag tycker faktiskt att man sätter demokratin och beslutsfattandet ur spel när man väljer att pressa fram ett såhär stort ärende utan att ha haft någon som helst dialog med varken elever, medarbetare, föräldrar eller med oss i oppositionen. Ledamöterna i nämnden fick se alla handlingar så sent som för en vecka sedan.

Många oroliga föräldrar har hört av sig till mig och jag har även pratat med flera medarbetare. Den största kritiken handlar om hur hela den här processen har gått till. Jag håller med. Detta skulle kunna ha skötts på ett mycket bättre sätt. Jag fick dessutom höra att ingen av de styrande politikerna hade närvarat vid föräldramötena där det nya förslaget presenterades. Det tycker jag är för dåligt.

Styret hade dock redan bestämt sig. Beslutet skulle fattas idag. Därför valde vi helt enkelt att inte delta i beslutet.

Trots en tuff dag så vill jag ändå passa på att visa mina fina stumpor på rockardagen. Har du också rockat sockorna idag för att visa att du står upp för att olikheter är bra?

Håkan Eriksson

Oppositionsråd, Socialdemokraterna Karlskrona

#rockasockorna #internationeldownsyndromeday