NYHET

Karlskrona måste värna Ukrainas frihet

Barnen är Ukrainas framtid. Dess kvinnor är den grund deras samhället vilar på när barnens pappor ryckts bort av kriget. Oppositionsråd Håkan Eriksson tryckte hårt på vikten av vänortsarbetet med Chortkiv i Ukraina kompletteras med ett samarbete med någon skola för att stötta barnen i landet. Han belyste även det enorma arbete som görs av Ukrainas kvinnor för att håll samhället på fötter genom kriget.

Exempelbild

Idag på Kommunfullmäktige uppmärksammade vi 2-årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, jag framförde talet från oss socialdemokrater.

Ordförande, ledamöter, åhörare och kära vänner i Ukraina.

För ett år sedan stod vår gruppledare Sandra här och pratade om krigets fasor i Ukraina.

Hon pratade om vikten av fred. I sitt tal citerade hon även Tage Danielssons dikt ”Råd till ett nyfött barn”:

”Freden måste komma först.

Gör den inte det, min vän,

kommer inget efter den.”

Det viktigaste är att få ett slut på kriget! Det är först när Ukraina har fått fred som vi kan påbörja arbete med att få landet på fötter igen.

Det är först när freden kommit som Ukrainas barn kan känna trygghet, hopp och framtidstro.

Vi Socialdemokrater kommer alltid att stå upp för Ukrainas rätt att leva i demokrati och fred.

Och Sandra avslutade med att säga att :jag hoppas att vi slipper stå här om ett år igen.

Tyvärr Sandra. Nu står vi här igen. Ett år senare och ingen fred syns i siktet.

Kriget i Ukraina fortsätter och allt för många ukrainare har numera vant sig vid flyglarm som tjuter och mullrande ljud i skyn.

För mig blev detta extremt tydligt och nära när våra vänner från Chortkiv var här på besök.

Mitt under ett samtal började det pipa i deras mobiler. Inte en vanlig ringsignal eller något vanligt sms. Det var ett flyglarm med en order om att sätta sig själv och sin familj i säkerhet.

Då kändes kriget så himla nära och det kändes helt overkligt att dom befann sig här i Sverige och deras egna nära och kära tvingades att söka skydd. Ingen går säker i krig.

Jag är väldigt stolt över det vänortssamarbete som vi tillsammans och i bred enighet att skapat med Chortkiv i Ukraina.

För mig handlar vänortssamarbete om relationer. Jag är övertygad om att relationer mellan människor, länder och nationer är det som kan bygga långsiktig fred och demokrati i världen. Det är endast genom att hjälpas åt som vi kan ta steg framåt.

Det handlar inte om några pekpinnar eller välgörenhet. Ett vänortssamarbete måste bygga på ömsesidig respekt och viljan att förstå och lära AV varandra.

Och just när det gäller detta så tror jag det är extra viktigt att involvera barnen, vilket vi har planer på att göra. Vi som kommun behöver ha ett samarbete med någon skola. Ett sådant utbyte är ovärderligt för både våra elever och för Ukrainas elever.

Barnen är Ukrainas framtid. Precis som våra barn är vår framtid.

Kriget är nu inne på sitt tredje år och även om två år kan tyckas gå fort så är två år en lååång tid för ett barn. 1000 skolor är förstörda och elever har digital undervisning. Inget barn ska behöva gå igenom hela högstadiet utan sin pappa. Inget barn ska behöva ha ont i magen varje dag under hela lågstadiet.

Oavsett om det är krig eller inte så finns det fortfarande en vardag i Ukraina som måste rulla på.

Därför vill jag särskilt omnämna och hylla alla ukrainska kvinnor, som trots försämrade förutsättningar, håller ihop det ukrainska samhället och ser till så att livet ska bli så drägligt som möjligt för barnen och civilbefolkningen.

Denna enorma insats får aldrig förringas eller glömmas bort. Det är kvinnorna som får kavla upp ärmarna och köra lastbilarna, sköta jordbruken OCH se till så att hela samhället inte kollapsar! Detta är nödvändigt, för att inte en hel generation ska gå förlorad.

Så, jag vill avsluta mitt tal idag med en stark och tydlig hyllning till dom Ukrainska kvinnorna och jag vill också runda av med att säga precis som vår gruppledare Sandra sa för ett år sedan. Jag hoppas att vi slipper stå här om ett år igen.

🌹🇺🇦 🌹

Håkan Eriksson, Socialdemokraterna.