Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet, den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden är också ansvarig för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar.

Jorun Koca Jakobsson är ordförande för valnämnden. I nämnden sitter även:

Michael Cervin, ledamot

Irene Rydell, ersättare

Johan Bengtsson, ersättare