Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor.

Sebastian Jaktling är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. I nämnden sitter även:

Kerstin Vikner, ledamot

Gabor Tilesch, ersättare

Elvira Mehic, ersättare

Jonas Härle, ersättare

Monica Brundin Danielsson, ersättare