Klara Twete

Klara är sedan 2014 ordinarie ledamot i regionfullmäktige och i kollektivtrafiknämnden.