Centrum

Exempelbild

Centrum S-förening är föreningen för dig som bor i Centrala Lund. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Centrums S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i centrala delarna av Lunds stad. Ordförande i föreningen är Theresa Böhm som du gärna får kontakta.

Lund har en fantastisk stadskärna. Ett centrum där framtid och historia blandas på ett underbart sätt. Men vi socialdemokrater vet att vårt centrum kan bli ännu bättre.

En mer levande och vital stadskärna är viktigt både för lundaborna och för de som besöker Lund. Därför behöver vi skapa ännu bättre förutsättningar för handeln och för restaurangerna så att det skapas mer liv och rörelse i staden.

Vi vill att alla ska känna sig trygga i vår stad. Därför vill vi att belysningen förbättras och att ett samarbete inleds med olika aktörer för att se till att även kvällen genomsyras av aktivitet.

Vi kan göra centrum och stadskärnan ännu bättre tillsammans.

Kontakta oss:

Theresa Böhm, ordförande: theresabohm82@gmail.com