My Lilja

My Lilja forskar i kriminologi vid Malmös universitet och sitter sedan valet 2022 i kommunfullmäktige. Hon är ordförande i utbildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. My är vice ordförande i Socialdemokraterna i Lund och sitter som ledamot i S-kvinnors styrelse.