Renhållningsstyrelsen

Lunds renhållningsstyrelse har hand om den renhållning som enligt lag, författning eller lokal förordning tillkommer kommunen.

Lina Olsson är ordförande i renhållningsstyrelsen. I styrelsen sitter även:

Öystein Kolsrud, ersättare

Valdet Heta, ersättare