Kommunfullmäktige

Här finns de ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som representerar oss. Vi har sexton ledamöter och sju ersättare.

Ledamöter:

Anders Almgren

Lina Olsson

Björn Abelson

Fanny Johansson

Mattias Olsson

My Lilja

Sebastian Jaktling

Eleni Rezaii Liakou

Stig Svensson

Elin Engdahl

Jörgen Nilsson

Lena Fällström

Kenth Andersson

Ann-Margreth Olsson

Pär-Ola Drottz

Julius Wallin

Ersättare:

Assar Wixe

Mikael Thunberg

Margita Malmros

Niklas Blomberg

Anna-Lena Hogerud

Kenneth M Persson

Linda Kraft

Per Wickenberg

Publicerad