Veberöd

Vi i S-föreningen Veberöd gör en undersökning för att ta reda på vad vi Veberödsbor vill med Veberöd och vilka punkter som är viktiga för oss i framtiden – svara gärna på vår enkät!

Vill du bli kontaktad av Socialdemokraterna i Veberöd?  * (obligatorisk)
Vill du bli kontaktad av Socialdemokraterna i Veberöd?Om S-föreningen i Veberöd

Veberöds S-förening är föreningen för dig som bor i Veberöd med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Veberöd S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt. Vi tycker att Veberöd är en fantastisk del av Lunds kommun och vill utveckla Veberöd så att orten fortsätter vara levande och attraktiv.

Socialdemokraterna i Veberöd vill:

  • Att det ska anställas fler lärare och skapas mindre barngrupper och skolklasser
  • Att det ska anställas fler i äldreomsorgen och att arbetsmiljön ska förbättras
  • Öka tryggheten i samhället och stärka det förbyggande arbetet
  • Göra Veberöds centrum mer attraktivt med fler bostäder, utökad service, handel, näringsliv och mötesplatser.
  • Omvandla den gamla banvallen till gång- och cykelväg
  • Att Södra och Norra Järnvägsgatan ska byggas om i centrum för att skapa en attraktivare och tryggare gatumiljö att vistas i
  • Att det ska byggas ett trygghetsboende tillsammans med ett särskilt boende i centrala delarna av Veberöd, gärna i närheten av den gamla stationen
  • Att det ska tas fram en ny detaljplan för området Traversen, norr om Norra Järnvägsgatan, så byggnation kan påbörjas i slutet av 2020-talet
  • Utveckla Hasslemölla gård till en målpunkt för friluftsliv och en port ut i närliggande natur- och kulturlandskap med vandringsleder till Körsbärsdalen och Hemmestorps mölla

Har du frågor, synpunkter eller är intresserad av Veberöds S-förening kan du höra av dig till:

Mikael Thunberg, ordförande i Veberöds S-förening, ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden och VA Syds ägarnämnd samt ledamot i styrgruppen för biosfärsområde Storkriket.

e-post: mikael.thunberg@lund.se tel 0709 47 01 01

Kenth Andersson, kassör i Veberöds S-förening, ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i servicenämnden.

e-post: kenth.andersson@lund.se tel 0705 62 82 66

Tina Bjerström, vice ordförande i Veberöds S förening, ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden

e-post: tinabjerstrom@hotmail.com tel 0733 58 08 66

Malin Martinsson, ledamot i Veberöds S förening