Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämndens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.

Ann-Margreth Olsson är vice ordförande i nämnden.

I nämnden sitter även:

Jörgen Nilsson, ledamot

Mohamed El-tahir, ledamot

Margita Malmros, ersättare

Tina Bjerström, ersättare