Ann-Margreth Olsson

Ann-Margreth Olsson är ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden samt i Habostyrelsen. Hon sitter även i Socialdemokraterna i Lunds styrelse där hon är ordförande för pensionärsutskottet.