Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Lunds kommun. Nämnden ansvarar också för bland annat skolskjuts och lovskola inom sitt verksamhetsområde samt för att driva och samordna Naturskolan.

Mattias Olsson är ordförande för Barn- och skolnämnden. I nämnden sitter även:

Mårten Spanne, ledamot

Agnetha Järvegren, ersättare

Niklas Blomberg, ersättare

Tora Bergström, ersättare