Jorun Koca Jakobsson

Jorun är ordförande i valnämnden. Till vardags är hon biträdande rektor på Folkhögskolan Hvilan.