Per-Olof Järvegren

Per-Olof Järvegren är sedan 2019 ledamot i styrelsen för Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) och tillika gruppledare. Per-Olof är 71 år och arbetar några dagar i veckan som fastighetskonsult.

Per-Olof kommer från Helsingborg och har bott i Lund sedan 1971 f.n. i Stångby. Per-Olof var ordförande respektive vice ordförande under 1990-2006 i Lunds Energi AB sedermera Kraftringen AB.