Gå till innehåll

Monica Molin

Monica Molin är ordförande i överförmyndarnämnden. Monica är även aktiv inom kyrkopolitiken, hon är bland annat ordförande för kyrkorådet i Lunds pastorat.