NYHET

Gunnar Jönsson har lämnat oss i stor saknad

En kämpe, mycket god vän och stor förebild har gått ur tiden. Vår kamrat Gunnar Jönsson har lämnat oss i stor saknad.

Exempelbild

Gunnar var en god förebild i sitt politiska arbete med sitt aldrig sinande engagemang både i stora samhällsförändrande frågor och i de små lokala frågorna som spelar roll i människors vardag. Det är onekligen tusentals lundabor som idag kan tacka Gunnar för att de har en bostad, som utan hans arbete, envishet och förmåga att få igenom socialdemokratisk politik inte annars hade blivit av.

Gunnars engagemang för friluftsliv, naturvård och samhällsbyggande har gått som en röd tråd genom hans politiska värv, inte minst de hängivna insatserna för friluftsliv och naturvård i Skåne inom bland annat stiftelsen Skånska landskap och Romeleås- och sjölandskapskommittén.

Gunnar Jönsson har varit aktiv socialdemokrat sedan 1970 och blev snabbt aktiv inom Socialdemokraterna i Genarp. Gunnar var ordförande för Socialdemokraterna i Lund under 18 år, 1987-2005, och innan dess ledamot i vår styrelse i 10 år. Under Gunnars 18 år som ordförande för Lunds arbetarekommun gick arbetarekommunen från traditionstyngd arbetarrörelse till en modernare socialdemokrati med fortsatt starka idépolitiska rötter. Gunnar Jönsson har varit en mycket aktiv och engagerad socialdemokrat under hela sin tid som medlem. Gunnar har skrivit ett hundratal motioner i olika ämnen till partikongresser och partidistriktskongresser och varit ombud på 9 partikongresser samt 50-talet partidistriktskongresser sedan 1970-talet.

Gunnar, du saknas oss. Lunds socialdemokrati är fattigare utan vår vän och förebild Gunnar Jönsson.

 

Jörgen Nilsson

Ordförande

Socialdemokraterna i Lund