NYHET

Ett starkare arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Exempelbild

Lunds kommun har nu antagit en ny plan för att förebygga och bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Lunds kommun. Den huvudsakliga gemensamma nämnaren för dessa områden är mäns våld mot kvinnor.

Det är ett stort samhällsproblem och är i grunden en kränkning av mänskliga rättigheter. Mäns våld mot kvinnor är ytterst ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. För att möta samhällsproblemet krävs en aktiv jämställdhetspolitik. En politik som säkerställer att alla kvinnor ska leva lika fria liv som män.

Nu tar vi avgörande steg mot att bli bättre på det. Både inom kommunens verksamhet och tillsammans med civilsamhället.