NYHET

Inför en koldioxidbudget!

Exempelbild

Klimatneutralitet 2030 är ett av kommunens fyra prioriterade mål. Nu vill vi stärka upp arbetet ytterligare genom att inför en koldioxidbudget som en del av kommunens planeringsverktyg.

- Klimatet är en av våra största samhällsutmaningar. Med en koldioxidbudget kommer vi stärka förutsättningar för ett strategiskt planeringsarbete så klimatperspektivet tydligt kan vägas in när vi till exempel beslutar om nya investeringar, säger Elin Engdahl (S), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.