NYHET

Nu höjer vi ambitionerna för utvecklingen av stadskärnan!

Exempelbild

Vi vill höja kommunens insatser i Lunds Citysamverkan, som är en förening som drivs av kommunen, Handelsföreningen och fastighetsägarna, för att skapa bättre dialog och arbete för att utveckla stadskärnan. Förslaget är att Citysamverkan får en ökad budget om 350 000 kronor.

- Vi är inne i en intensiv fas av utvecklingsarbetet med stadskärnan. Att detta sker i samklang med handeln och fastighetsägarna är oerhört viktigt och därför vill vi skapa bättre förutsättningar för detta i vårt gemensamma arbete, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.