NYHET

Skapa bättre förutsättningar för skolpendling för stångbyborna!

Exempelbild

Högstadieeleverna från Stångby har svårt att ta sig till och från skolan på Norra Fäladen då de inte är berättigade till skolskjuts. Nu vill Lunds styrande partier se över om inte en ändring av stadsbussarna till och från Stångby kan lösa problematiken.

- Det måste vara enkelt att ta sig till och från skolan. Eftersom vi har existerande kollektivtrafik mellan Stångby och Lund och dessutom ett uppdrag från kommunfullmäktige att knyta ihop Stångby och norra Lund med kollektivtrafik borde det vara möjligt att göra en förändring utan att lösa problemet med skolskjuts, säger Mattias Olsson (S), ordförande i barn- och skolnämnden.

Det vi gör nu är att utreda både om buss 21, som kommunen finansierar, kan kompletteras eller förändras så att den också stannar på Norra Fäladen. Men de kommer också lyfta frågan till Skånetrafiken för att se om det finns andra lösningar som gör att norra Lund och Stångby kan knytas ihop med kollektivtrafik