NYHET

SFI för ukrainska medborgare!

Exempelbild

Äntligen kommer Lunds kommun kunna erbjuda ukrainska flyktingar svenska för invandrare (SFI), något vi länge velat göra. Igår kunde vi dessutom meddela att kommunen, utöver det riktade statsbidraget som kommer, är redo att skjuta till ytterligare resurser om statsbidraget inte fullt ut täcker kostnaderna.

- Att ha kunskaper i det svenska språket är grundläggande för att kunna få jobb och på så vis etablera sig i Sverige. Vi har redan satt igång de interna processerna i kommunen för att snabbt kunna leverera SFI till ukrainska flyktingar och kommer att föra en dialog med Skolverket om fördelningen av statsbidraget, säger My Lilja (S), ordförande i utbildningsnämnden