NYHET

Genarpsborna kräver: Öppna Folktandvården snarast!

Ronny Hansson (S) överlämnar namnunderskrifter till Niklas Larsson (C), ordförande för Folktandvården i Skåne AB

Folktandvårdskliniken i Genarp har varit stängd i ca 2,5 år på grund av pandemin m. m. Det planerade öppnandet har ständigt skjutits framåt.

Under valrörelsen samlade Socialdemokraterna in 417 namnunderskrifter med krav att Folktandvårdskliniken i Genarp ska öppna snarast. Namnunderskrifterna har nu överlämnats till Niklas Larsson (C), ordförande i Folktandvården i Skåne AB.

  • – Stängningen av kliniken har fått stora konserkvenser. Föräldrarna får skjutsa barnen till andra orter. De får ta ledigt från sina jobb, som i de allra flesta fall är på annan ort. Skolbarnen missar undervisningstimmar, säger Ronny Hansson, ordförande i socialdemokratiska föreningen i Genarp.
  • – Tillgängligheten till tandvård, samt patientens medbestämmande har minskat genom att man endast blir hänvisad till en annan klinik. Detta bryter emot intentionerna i tandvårdslagen, fortsätter Ronny Hansson.
  • – I väntan på att frågan om tandläkare löses permanent, bör tandläkare som är stationerade på andra Folktandsvårdskliniker – som Genarpsborna idag hänvisas till – under vissa dagar arbeta i Genarp. Här finns både lokaler och utrustning, säger Ronny Hansson avslutningsvis.