NYHET

Ett handslag om att göra Lunds kommun till en bättre arbetsgivare

På en pressträff tidigare idag presenterade Socialdemokraterna i Lund och Kommunal i Lund att de gjort ett handslag för att göra Lunds kommun till en bättre arbetsgivare. Handslaget innehåller sex punkter som Socialdemokraterna lovar ska genomföras under den kommande mandatperioden om de vinner valet i Lunds kommun.

Avskaffa det så kallade ”hälsoschemat” inom vård och omsorg och satsa på aktiva åtgärder för minskad ohälsa och lägre sjukfrånvaro bland kommunens anställda, det är två av de totalt sex punkter som Socialdemokraterna i Lund och Kommunal i Lund idag presenterat att de kommit överens om ska genomföras vid en socialdemokratisk valvinst i Lunds kommun. Handslaget presenterades på en pressträff under torsdagsförmiddagen utanför äldreboendet på Papegojelyckan.

— Att vi gemensamt nu presenterar sex konkreta punkter för att göra Lunds kommun till en ännu bättre arbetsgivare och en bättre välfärdskommun är ett bevis på styrkan i vår facklig-politiska samverkan. Ska Lunds kommun kunna ta steg i den här riktning kan det bara göras i nära samverkan med de som arbetar i kommunen med att skapa vår välfärd, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), ordförandekandidat i kommunstyrelsen.

De sex punkter spänner över flera verksamhetsområden. Allt från vård och omsorg till skola och kommunövergripande satsningar på arbetskläder och arbetsskor. Kommunals ordförande Annika Plym Olson ser handslaget som ett viktigt steg för att få gehör för Kommunals medlemmars vilja att förändra och förbättra Lunds kommun som arbetsgivare.

— Det är tydligt för oss i Kommunal att välfärden är svaret för att samhället att fungera. Att vi nu tillsammans med Socialdemokraterna kan presentera tydligt utställda löften om hur de vill göra det bättre för våra medlemmar är ett viktigt steg i vår fackliga valrörelse, säger Annika Plym Olson, ordförande för Kommunal i Lund.

Handslagets samtliga sex punkter:
• Samtliga anställda inom Kommunals avtalsområde ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetskläder och arbetsskor.
• Avskaffa de så kallade ”hälsoschemana” inom vård och omsorg.
• Anställ mer personal inom vård och omsorg.
• Införa 80-90-100-modellen, där äldre och mer långvariga medarbetare kan erbjudas 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 100 procent av pensionen.
• Minska barngrupperna i förskolan och fritids.
• Satsa på aktiva åtgärder för minskad ohälsa och lägre sjukfrånvaro bland kommunens anställda.