NYHET

Fem förslag för att utveckla Dalby och Torna Hällestad

Den 17 augusti anordnas en lokal debatt om Dalbys utveckling och den 20 augusti ordnas en debatt om utvecklingen av Torna Hällestad. Idag presenterar Socialdemokraterna fem förslag på hur Dalby och Torna Hällestad ska utvecklas.

Under valrörelsen arrangeras flera debatter om stads- och kommundelarnas utveckling. Denna vecka arrangeras både debatt i Dalby (17 augusti) och Torna Hällestad (20 augusti). Inför dessa debatter presenterar Socialdemokraterna nu en samlad politik för den utveckling de vill se i Dalby och Torna Hällestad. Socialdemokraterna har tillsammans med boende inom respektive stads- och kommundel utveckla en lokal politik som ser till att alla delar av kommunen utvecklas.

– För oss socialdemokrater är utvecklingen i varje stads- och kommundel viktig. Därför går vi inte bara till val på en samlad politik för hela kommunen utan också satsningar i alla enskilda delar av kommunen. För Dalby och Torna Hällestad handlar det till exempel om att utveckla Dalby stationsområde med bostäder och service och att stärka Torna Hällestad som en ännu attraktivare besöksdestination, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

De fem punkterna som Socialdemokraterna presenterar är följande:

  • Bygg ett inomhusbad i Dalby.
  • Utveckla Dalby stationsområde med bostäder och service.
  • Förbättra tillgängligheten och utbudet av fritidsaktiviteter för unga i Dalby och Torna Hällestad.
  • Utveckla Dalby centrum med bostäder och mer service och handel.
  • Stärk Torna Hällestad som destination och utgångspunkt för natur, kultur och mat.

– Det här är fem punkter med tydligt utvecklingsfokus. Vi ska bli ännu bättre på att tillvarata Dalby och Torna Hällestads stora potentialer. Inte minst handlar det om att öka bostadsbyggandet och göra det både bättre och roligare för barn och unga att bo här, säger Kerstin Vikner Länk till annan webbplats. (S), ordförande i Dalby och Torna Hällstads socialdemokratiska förening.

Anders Almgren, Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande, understryker att de specifika punkterna är ett komplement till det övergripande valprogram som Socialdemokraterna har.

– Det handlar inte minst om den välfärdsgaranti som vi socialdemokrater går till val på och som ser till så att den kommunala välfärden och servicen håller samma höga kvalitet i hela kommunen. Ska den vara det måste vi vända utvecklingen i skolan. Att lärarna blivit 60 färre och eleverna blivit 600 fler sedan 2018 märks i våra skolor. Vi vet att vår kommun kan bättre, säger Anders Almgren (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.