NYHET

10 löften för ett bättre Lund

Socialdemokraterna har presenterat sina 10 mest prioriterade vallöften inför kommande mandatperiod.

På en pressträff i måndags eftermiddags presenterade Socialdemokraterna sina tio mest prioriterade vallöften inför den kommande mandatperioden. De tio löftena handlar om flera olika frågor med en tydlig tonvikt på att stärka och utveckla den kommunala välfärden.

– Välfärden i allmänhet och skolan i synnerhet har varit utsatt för stora nedskärningar under mandatperioden. Vi socialdemokrater är tydliga med att det är dags att vända trenden och sätta välfärden främst, säger Anna-Lena Hogerud Länk till annan webbplats., ordförande för Socialdemokraterna i Lund.

Bland de tio punkterna finns det bland annat med ett löfte om en garanti för att den kommunala välfärden och servicen ska vara lika bra i hela kommunen. Men också löften om att öka lärartätheten och minska klasstorlekarna och barngrupperna.

Socialdemokraterna lyfter dessutom fram löften om ett fortsatt högt bostadsbyggande, satsningar på förebyggande trygghetsåtgärder och fri kollektivtrafik för alla över 70 år.

– Vi har en politik som gör att hela kommunen utvecklas. Oavsett om du har barn som börjar förskolan, ska flytta hemifrån eller är en nybliven 70-åring så ska Lunds kommun vara en bra och trygg kommun för dig. Vårt Lund kan bättre och det syns tydligt i våra vallöften till medborgarna, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraternas 10 löften för ett bättre Lund:

1. Inför en garanti så att välfärden och annan kommunal service håller samma höga kvalitet i hela kommunen.

2. Anställ fler lärare och skapa mindre barngrupper och skolklasser.

3. Alla elever från Lunds kommun ska erbjudas plats i Lunds gymnasieskolor.

4. Anställ fler i äldreomsorgen och förbättra arbetsmiljön.

5. Inför fri buss för 70 plus och öppna fler mötesplatser för seniorer.

6. Rusta upp och bygg nya idrotts- och kulturanläggningar i hela kommunen.

7. Bygg bort bostadsbristen genom att fortsätta bygga 1 200 nya bostäder varje år.

8. Fler ska in i arbetslivet och alla ungdomar ska erbjudas sommarjobb.

9. Lunds kommun ska nå klimatneutralitet och nettonollutsläpp senast 2030.

10. Öka tryggheten och stärk det förebyggande arbetet.