NYHET

Socialdemokraterna får gehör för sitt förslag om debitering av förskoleavgiften

Barn- och skolnämnden beslutade igår i enlighet med Socialdemokraternas förslag om delad förskoleavgift för föräldrar som inte är folkbokförda på samma adress.

För snart två år sedan skickade Lina Olsson (S) in en motion där det föreslogs att en utredning av ett system för debitering av förskoleavgiften där normen är att de vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adressdelar på avgiften. Detta för att ta hänsyn till familjekonstellationer där vårdnadshavare är separerade. I ärendet inkluderas även att fritidshemsavgiften ska delas i de fall vårdnadshavare inte är folkbokförda på samma adress. På barn- och skolnämndens sammanträde under tisdagskvällen ställde sig en enig nämnd bakom förslaget att införa det nya debiteringssystemet.

— Vi är mycket stolta över att kunna införa ett modernt system för debitering av förskole- och fritidshemsavgiften. I dagsläget är de flesta barn till separerade föräldrar folkbokförda hos mamman, vilket också innebär att det är hon som får avgiften hemskickad. Med nämndens beslut innebär det att vi nu kommer få ett system där vårdnadshavarna delar lika, säger Fanny Johansson Länk till annan webbplats. (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.