NYHET

Höj inte avgifterna för kommunens kultur- och fritidsverksamhete

Socialdemokraterna vill stoppa alla höjningar av taxor och avgifter för kommunens kultur- och fritidsverksamheter för nästa år. Dessutom vill de bland annat att kultur- och fritidsnämnden bygger en ny simhall Dalby och satsar på idrotts- och fritidslokaler i Södra Sandby.

När kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 22 juni ska ett förslag på taxor och avgifter för kultur- och fritidsverksamheterna tas fram. Inför beslutet presenterar Socialdemokraterna ett förslag om att inte höja några taxor och avgifter alls inför 2023. De vill alltså att kommunen frångår principen om att indexuppräkna taxorna.

– Omvärldsläget påverkar oss alla och vardagen har blivit dyrare. Att kommunen i det läget ska höja kostnaderna för kultur- och fritidsverksamheter för både individer och föreningar tycker vi är helt fel väg att gå. Det riskerar att ytterligare öka klyftorna i samhället och det är inte en politik vi socialdemokrater står bakom, säger Sebastian Jaktling Länk till annan webbplats. (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

På sammanträdet ska kultur- och fritidsnämnden också yttra sig inför framtagandet av ekonomi- och verksamhetsplan för 2023–2025. Socialdemokraterna föreslår att tre ytterligare investeringar arbetas in i kultur- och fritidsnämndens planering för kommande budgetperiod. De tre investeringarna är ett nytt idrotts- och fritidscentrum i Södra Sandby, en simhall i Dalby och nya servicebyggnader med bland annat omklädningsrum vid Sandbyvallen i Södra Sandby.

– För oss är inte valrörelsen och våra vallöften frikopplade från verkligheten i våra nämnder och styrelser. När vi lovar kommuninvånarna en rad investeringar så kommer vi arbeta för att dessa ska bli verklighet och det arbetet är redan i full gång, säger Sebastian Jaktling (S).