NYHET

Socialdemokraterna vill tillföra 37 miljoner kronor till grundskolan och förskolan

Barn- och skolnämnden har ett prognostiserat överskott på 37 miljoner kronor. Socialdemokraterna kräver nu att barn- och skolnämnden får använda hela sitt förväntade överskott för att stärka upp grundskolan, förskolan och fritidshemsverksamheten.

På tisdagen sammanträder barn- och skolnämnden och en av frågorna som ska debatteras är fördelning av resurser till bland annat grundsärskolan och grundskolan. Socialdemokraterna går nu fram med ett krav om att hela nämndens överskott på 37 miljoner kronor ska disponeras av nämnden.

– Den borgerliga nedskärningspolitiken har satt djupa spår inom skolan. Till exempel har det sedan 2018 blivit 60 lärare färre i grundskolan trots att det blivit 600 fler elever. Det är en utmaning som behöver vändas och därför behöver vi tillföra verksamheterna mer resurser, säger Fanny Johansson Länk till annan webbplats. (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämndens överskott har framförallt uppstått då elevunderlaget inte utvecklats på samma sätt som prognoserna förutspådde i budgetarbetet. Socialdemokraterna vill fördela de 37 miljonerna på följande sätt:20 miljoner till grundskolan.

– 4 miljoner till fritidshemmen.

– 6 miljoner till förskolan.

– 4 miljoner till grundsärskolan.

– 3 miljoner så att rektorerna får möjlighet ansöka om medel för att initiera eller fortsätta utveckla initiativ som på sikt kan förbättra eller underlätta pedagogernas arbete.

15 miljoner kronor av överskottet kan barn- och skolnämnden själva disponera. Övriga 22 miljoner kronor behöver kommunfullmäktige godkänna, därför föreslår Socialdemokraterna att barn- och skolnämnden tillskriver kommunfullmäktige för att möjliggöra användning av hela överskottet.