NYHET

Socialdemokraterna presenterar stora satsningar på skola och utbildning

Under parollen ”vårt Lund kan bättre” presenterade Socialdemokraterna igår sina vallöften för att Lunds kommun ska återta sin plats som Sveriges främsta kunskaps- och utbildningskommun.

Under torsdagseftermiddagen presenterade Socialdemokraterna sina vallöften vad gäller skola och utbildning. Förslagen görs för att vända den borgerliga nedskärningspolitiken till satsningar på skola och utbildning. Sedan det liberalledda styret tillträdde har antalet lärare i grundskolan blivit väsentligt färre, trots att eleverna har blivit 600 fler. Detta menar Socialdemokraternas Anders Almgren gör att Lunds kommun sticker ut som ett dåligt exempel.

— De historiskt stora nedskärningar som Philip Sandberg (L) och hans styre har genomfört i skolan har fått mycket negativa effekter. Skillnaderna mellan våra skolor har ökat och lärarnas arbetsmiljö har blivit sämre. Får vi förtroendet av lundaborna i september kommer vår främsta prioritet vara att vända skolpolitiken med en rad avgörande satsningar, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

För förskola och grundskola fokuserar Socialdemokraterna på att skapa förutsättningar för en skola som stödjer och tar ansvar för alla barn. Därför vill de inte minst öka lärartätheten, minska klasstorlekarna och barngrupperna, genomföra en stor satsning på läromedel i grundskolan och avlasta lärarna deras administrativa pålagor.

— Vi behöver se till så att alla skolor i Lunds kommun har de resurser som krävs så att alla skolor håller samma höga kvalitet alla delar av kommunen. Ska det vara möjligt måste våra lärare få fler kollegor, men också att de får mer tid att vara lärare, säger Mattias Olsson Länk till annan webbplats. (S), kandidat till barn- och skolnämndens ordförande.

Socialdemokraterna vill också möjliggöra att fler har tillgång till utbildning genom hela livet. De kräver att samverkansavtalet ”Fritt sök” omedelbart omförhandlas så att alla elever från Lunds kommun ska erbjudas plats i kommunens gymnasieskolor. De föreslår även omfattande satsningar på elevhälsa och minskad stress och ohälsa bland eleverna.

— Att ha en gymnasieutbildning är den viktigaste nyckeln för att ta dig in på arbetsmarknaden. Därför vill vi att alla ungdomar från Lunds kommun får plats i kommunens gymnasieskolor och arbeta för att alla våra utbildningar ska vara sverigeledande. Det är ett av våra viktigaste vallöften till lundaungdomarna, säger My Lilja Länk till annan webbplats. (S), kandidat till utbildningsnämndens ordförande.