NYHET

Skapa ett kulturhus i stationshuset i Genarp

Hur ska den gamla stationsbyggnaden i centrala Genarp användas i framtiden? I ett nytt förslag till kultur- och fritidsnämnden föreslår Socialdemokraterna att det ska utredas om inte det kan bli ett nytt kulturhus.

Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Genarps kultur- och idrottsinfrastruktur. Efter att tidigare under mandatperioden drivit igenom en satsning på Ekevellen och upprustning av parkeringen vid idrottsplatsen och varit delaktiga i beslutet om en ny idrottshall vid Häckebergaskolan kommer Socialdemokraterna nu med ett nytt förslag. De tycker att kommunen ska utreda förutsättningarna att göra om den gamla stationsbyggnaden till ett kulturhus.

– Redan i planprogrammet för Genarps centrum presenteras en vision om att göra stationshuset till en publik träffpunkt. Nu vill vi följa upp den visionen med konkret handling och se över förutsättningar för att skapa ett nytt centralt kulturhus i Genarp, säger Lina Olsson Länk till annan webbplats. (S), kommunalrådskandidat för Socialdemokraterna.

Idén har väckts efter att lokala kulturaktörer lyft behovet av andra typer av kulturlokaler än det som finns i Genarp idag. Socialdemokraterna understryker att förslaget om att eventuellt göra om den gamla stationsbyggnaden till kulturhus alltså inte ska konkurrera med till exempel Medborgarhuset utan ska ses som ett komplement. Därför understryker de också att det fria kulturlivet behöver vara en aktiv part i utredningen.

Utöver det vill Socialdemokraterna också att det särskilt prövas om kommunal kulturverksamhet kan få en stadigvarande plats i ett nytt kulturhus.

– Det har varit mycket fokus på Genarps idrottsliv och nu är det dags att kulturlivet hakas på också. Kan det dessutom göras samtidigt som vi tar hand om och öppnar upp en kulturhistorisk viktig byggnad så får vi många vinster på samma gång, säger Sebastian Jaktling Länk till annan webbplats. (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.