NYHET

Skapa bättre förutsättningar Revinges idrotts- och fritidsliv

Socialdemokraterna vill skapa bättre förutsättningar för ett mer livaktigt idrotts- och fritidsutbud i Revingeby. I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår de idag att kommunen, tillsammans med föreningslivet, ska utveckla Revinge IP. Något som länge efterfrågats av Revinge IF.

2012 presenterade Revinge IF ett förslag där idrottsplatsen skulle byggas om så att den innehåller bland annat en fotbollsplan för 7-mannaspel, löparbanor och boulebanor. I samma förslag presenterade Revinge IF också en multiplan och nybyggnation. Ett förslag som inte lett till några konkreta förändringar eller investeringar. Det vill Socialdemokraterna ändra på.

I en ny skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår de en utveckling av Revinge IP så att möjligheterna för ett mer livaktigt idrotts- och fritidsutbud stärks. Socialdemokraterna vill att de konkreta utvecklingsplanerna arbetas fram tillsammans med föreningslivet så att idrottsplatsen anpassas efter den efterfrågan som finns i Revinge.

Sebastian Jaktling (S) menar att detta förslag ska sättas in i ett större sammanhang och ses som en del av ett samlat utvecklingsarbete i samtliga tätorter utanför staden där Socialdemokraterna redan tidigare kommit med flera konkreta förslag för flera av de andra tätorterna.

– När vi socialdemokrater säger att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas så menar vi allvar med det. Och bättre jul- och påskpynt i alla ära men ska våra orter utanför staden utvecklas krävs det också konkreta insatser och kommunala investeringar. Detta förslag handlar om att inkludera Revinge i kommunens utvecklingsplaner, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.