NYHET

Nej till NATO – ja till alliansfrihet

Rysslands angrepp på Ukraina förändrar den säkerhetspolitiska ordning som byggts i Europa efter det kalla krigets slut. Det gör att det har funnits skäl att föra en diskussion inom vårt parti om det nya säkerhetspolitiska läget. Det var anledningen till att Socialdemokraterna i Lund möttes för en säkerhetspolitisk dialog. Socialdemokraterna i Lund har historiskt sett varit en engagerad röst i frågor som rör internationella relationer, fred, frihet och nedrustning. Resultatet av dialogen var att Socialdemokraterna i Lund fortsatt säger nej till svenskt Nato-medlemskap. Det finns givetvis socialdemokrater som har olika åsikter i denna fråga – men argumenten emot ett medlemskap väger tyngst. De bärande skälen var bland annat att Sverige har varit alliansfritt i tvåhundra år och att det har tjänat landet väl. Vid tidigare tillfällen av oro och krig har Sverige hållit fast vid alliansfriheten och det har haft betydelse för att Sverige har undsluppit krig under lång tid. Vidare är riskerna med ett eventuellt Natomedlemskap inte tillräckligt belysta, exempelvis gällande de konsekvenser för vår säkerhet som följer av hot om kärnvapeneskalering i Östersjöregionen. Socialdemokraterna är i grunden en fredsrörelse och att ingå i en kärnvapenallians är riskabelt och går emot den hållning vi har haft sedan 1950-talet.