NYHET

Bredda stödet till det fria kulturlivet

Socialdemokraterna vill att fler former av stöd till det fria kulturlivet tas fram. Idag är kulturstöden enkom fokuserade kring publika arrangemang, något som Socialdemokraterna menar hämmar utvecklingen av kulturlivet.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun erbjuder fler stöd till det fria kulturlivet än vad som görs idag. I dagsläget erbjuder Lunds kommun tre huvudsakliga typer av stöd till kulturlivet; stöd till publika arrangemang i form av projektbidrag och årliga verksamhetsbidrag samt projektstöd/utvecklingsstöd inom konst, kultur och innovation på Stenkrossen.

De befintliga stöden tycker Socialdemokraterna är bra, men de menar också att bristen på andra stödformer hämmar utvecklingen. Därför föreslår de nu att kulturlivet ska bjudas in till en dialog med kommunen så att fler typer av stöd kan arbetas fram för att bredda och stärka kulturlivet.

Socialdemokraterna vill se stödformer som både gör att det fria kulturlivet växer i tätorterna utanför staden men också att kulturformer och kulturverksamheter som idag helt hamnar utanför stödsystemet ska få en chans till stöd och stöttning.

– Det nuvarande fokuset på publika kulturevenemang har varit väldigt bra. Men vi ser också att det finns luckor i våra stödformer som gör att kulturaktörer hamnar utanför, det vill vi råda bot på. Ska vi ha ett blomstrande kulturliv i hela kommunen så behöver vi våga satsa på och stötta verksamheter som vi idag tvingas säga nej till, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.