Studier


Vill du förändra vårt samhälle? Lika mycket nu som förr är kunskap makt. Att delta i studier och kurser är roligt och ett bra sätt att lära känna andra och samtidigt lära sig mer om vår politik.

 

Vårt parti är en folkrörelse. För att ut­veckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi är många som deltar. Vi är ungefär 80.000 medlemmar som bär Socialdemokratins politiska kraft i vardagen - på möten, i debatter, på sociala medier eller var än vi finns. Våra värderingar är utgångspunkten för vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår förmåga att utveckla såväl verksamheten som politiken och stärka vår kraft som rörelse.

Sedan ett antal år tillbaka har vi tillsammans med ABF utvecklat studieverksamheten väsentligt - medlemsutbildningar och ledarskapsutbildningar bedrivs nu i hela landet.

Som ny medlem är målsättningen att du ska erbjudas en första medlemsutbildning inom 6 månader och som ny förtroendevald kan vi erbjuda ledarskapsutbildningar i flera steg.

Vi har även studiecirkel- och handledarmaterial för utveckling av både politik och organisation. Styrkan i en studiecirkel ligger i gruppens samlade erfarenhet och att växa tillsammans.

Medlemsutbildning

Vår medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti.
Den grundläggande medlemsutbildningen sker i tre delar, de två första i partidistriktets regi.

Ledarskapsutbildning

I januari 2019 sjösatte Socialdemokraterna en ny, grundläggande ledarskapsutbildning som alla medlemmar som har uppdrag i eller för partiet ska gå.

Studiecirklar

I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra.

Du som är medlem kan själv ta initiativ till att starta en studiecirkel i ett aktuellt tema eller i en fråga du brinner för. Ta kontakt med din studieorganisatör eller din AK-ordförande och lägg fram din idé!

På partiets och ABF:s gemensamma studieportal finns en hel del studiematerial som du och dina kamrater i arbetarekommunen kan starta studiecirklar kring.
Allt material hittar du här. Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om vilka studiecirklar vi har på gång? Se vårt kalendarium här Länk till annan webbplats..

Kontakt

Vill du anmäla dig till någon utbildning? Kontakta vår studieansvarig Carljohan Ulfgren på carljohan.ulfgren@gmail.com