Ökad trygghet

Rädda välfärden

Trygghetsfrågan är prioriterad för oss i Kumla. Vi ska minska brottsligheten genom att fördjupa samarbetet mellan polis, fältgrupp, socialtjänst, skola och andra myndigheter. Det är också viktigt att bekämpa brottens orsaker genom tidiga förebyggande insatser.

Ordningsvakter har de senaste åren patrullerat i Kumla och är ett komplement till polisen för att minska brott och kriminalitet. Vi tänker fortsätta att stärka upp med detta framöver. Kameror har tidigare satts upp av polisen i kommunen. Nu kommer även vi vilja sätta upp kameror på strategiskt utpekade platser för att stärka upp tryggheten.

Belysning är en vitkig del av trygghetsarbetet och därför kommer vi att fortsätta byta ut belysningen till starkare LED-lampor, samt utöka belysningspunkerna där det behövs. Beskära buskar och träd, samt gallra ur är ett annat sätt att stärka känslan av trygghet. Vi kommer även att använda de medel som vi har befogenhet över för att bekämpa och förebygga kriminalitet.

Socialdemokraterna i Kumla vill:

  • Fortsätta komplettera med patrullerande ordningsvakter,
  • Byta ut gammal belysning mot nya starkare LED-lampor,
  • Utöka med fler belysningspunkter,
  • Gallra och beskära buskar och träd för att öka trygghetskänslan,
  • Tillskapa ytterligare en fritidsgård i Kumla,
  • Fördjupa samarbetet mellan olika myndigheter för att förhindra brott i hela Kumla,
  • Utveckla fältgruppens (fältassistenternas) arbete för att bygga relationer och skapa trygghet,
  • Installera kameror på centrala och andra känsliga platser i kommunen,
  • Öka polisnärvaron på gator och torg i hela Kumla.