Näringsliv och arbete


Rätten och möjligheten till arbete är grunden för vår gemensamma välfärd och en förutsättning för att vårt Kumla ska kunna fortsätta att utvecklas och växa. Vi tror och förutsätter att alla människor i vuxen ålder, oavsett bakgrund, kan och vill jobba. Det kan dock vara olika lätt eller svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Närheten till Örebro och övriga omgivande kommuner ger utrymme och tillgång till en stor arbetsmarknad inom nära pendlingsavstånd. Inom kommunen har vi också ett ansvar att tillse att det finns möjligheter för näringslivet att utvecklas genom att tillhandahålla lokaler och industrimark för verksamheter i olika former.

Vi Socialdemokrater vill ta vara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande. Vi vill stärka näringslivsklimatet i Kumla så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, expandera och anställa fler. Vi kommer stå beredda och vara uppsökande när företag vill etablera sig i kommunen.

Socialdemokraterna i Kumla vill:

  • Ha "en väg in" i kommunen för företag med tydligt näringslivsfokus,
  • Utöka med nya områden för näringslivsfastigheter,
  • Att Kumla senast 2026 ska ha länets bästa näringslivsklimat,
  • Jobba för att personer på arbetsmarknads- och integrationsavdelningen får ett jobb inom 6 månader,
  • Att Kumla ska ha länets lägsta arbetslöshet,
  • Att ingen under 25 år ska leva på försörjningsstöd.